Linkedin RSS Svenska Norsk

Energikrav skærpes hen i mod 2020

25-02-2013DOWNLOAD BILLEDE

Ifølge den energipolitiske aftale fra 2008 skal energiforbruget i nye bygninger reduceres med mindst 75 % i 2020. Det svarer til standarden for passivhuse. – Fremtiden er ikke så langt væk!

I det nye bygningsreglementet BR10 er der taget det første skridt med en reduktion af energirammen med 25 %. Samtidig er der indført en frivillig 2015-lavenergiklasse, hvor energirammen reduceres med yderligere 32 %.

Dermed er det besluttet, at bygninger senest i år 2020 skal opføres på niveau med de tyske passivhuse. De nye krav er dog ikke identiske med de tyske passivhuskrav, men er baserede på de danske beregningsregler.

Med tegl bliver et passivhus også bæredygtigt
Den nye byggevareforordning som blev vedtaget i 2011, og som træder i kraft i 2013, stiller som noget nyt krav om bæredygtighed på bygningsniveau. Flere vælger at bygge passivhuse for at give miljøet en hjælpende hånd. Med tegl bliver et passivhus også bæredygtigt.

Bygherre og rådgiver interesserer sig mest for graden af isolering og effektive energisystemer, når de bygger passivhuse, men der er god grund til også at se på mursten og tegl som byggematerialer, hvis ønsket er at bygge bæredygtigt. Undersøgelser viser nemlig, at typen af byggematerialer påvirker miljøbelastningen og økonomien ikke kun på kort sigt, men i hele husets levetid.

Når vi taler om byggematerialer, så er der stor forskel på, om vi kun interesserer os for den påvirkning der sker, inden byggematerialet forlader fabriksporten, eller om man indregner hele livscyklusforløbet for et byggemateriale. Det vil sige fra vugge til grav. Så bliver det nemlig også et spørgsmål om, hvordan vi anvender og vedligeholder produktet samt om selve holdbarheden.

Det er også vigtigt, om væggene holder på varmen eller ej. Og når bygningen skal rives ned, er der forskel på, om materialerne skal bortskaffes eller kan recirkuleres.

Træfacader, som kræver behandling med træbeskyttelsesmidler, indeholder fx. kobberforbindelser eller andre miljøskadelige stoffer baseret på fx. klorforbindelser, og derfor kan man ikke bare brænde træbrædderne, når de efter ca. 35 år skal udskiftes.

Et murstenshus er stort set vedligeholdelsesfrit og har en levetid på mere end 100 år, og næsten alle materialer recirkuleres og genanvendes til andre byggeformål. De kan bl.a. bruges til ny produktion af byggematerialer, anvendes som tilslagsmateriale eller som jordopfyld ved større anlægsarbejder. 

Pressefoto: Colourbox.com