Linkedin RSS Svenska Norsk

Vedligeholdelsesfrie byggerier giver den bedste økonomi

30-08-2013DOWNLOAD BILLEDE

Fremtidens bygninger skal være sunde, bæredygtige og vedligeholdelsesfrie. Det er der god økonomi i. Tænk i bæredygtige materialer og lave omkostninger til drift og vedligehold samt godt indeklima, er rådet fra Kalk- og Teglværksforeningen.

Når der bygges nyt eller renoveres, ønsker mange bygherrer at bygge så billigt som muligt. Men et ensidigt fokus på anlægspris kan blive dyrt i længden.

Tænk i totaløkonomi og spar penge
Ifølge civilingeniør Jens Staalby, medforfatter til bogen Partnering ABC – En håndbog for bygherrer, løber omkostningerne til drift og vedligehold af offentlige byggerier og erhvervsbyggerier op i flere gange anlægsprisen, hvis man ser omkostningerne over 25-35 år. 

Tænker man derimod i totaløkonomi ved fra starten at vælge optimerede løsninger, der kræver minimal drift, kan man spare op til 20 % af de samlede omkostninger. At tænke totaløkonomi indebærer et stort fokus på at minimere alle driftsomkostninger, herunder serviceopgaver og vedligehold.

Materialer og helhedsløsninger er nøglen
Direktør for Kalk- og Teglværksforeningen, Tommy Bisgaard, opfordrer også bygherrer til at tænke på totaløkonomien: ”Det er afgørende at overveje byggematerialernes egenskaber, hvis man vil sænke udgifterne til drift og vedligehold samt øge produktiviteten. Det gælder både facader, indervægge, gulvbelægning, overflader osv.”

Det er imidlertid ikke nok at bygge i bestemte materialer: ”Det er helhedstænkning, der giver besparelserne. Dvs. materialevalg, arkitektur, indretning, energiløsninger osv. må tænkes ind i et hensigtsmæssigt samspil. Det betyder ofte, at prisen for at bygge eller renovere bygningen, i første omgang bliver dyrere. Til gengæld kan man glæde sig over store besparelser på længere sigt”, fortæller Tommy Bisgaard, og tilføjer:

”I virkeligheden handler det om at tænke bæredygtigt. Bæredygtighed handler nemlig ikke kun om materialernes miljømæssige påvirkning, men om at tænke i helheder, så der også skabes et sundt indeklima og en fornuftig totaløkonomi. I den forbindelse spiller murværk en stor rolle for et forbedret indeklima”.

Mursten kræver intet vedligehold
Mursten udmærker sig som byggemateriale ved en holdbarhed på mere end 100 år og ved ikke at kræve særlig vedligehold. Det betyder betragtelige besparelser på bygningernes driftsomkostninger. Samtidig er mursten særligt gode til at optage fugt og varme og afgive det igen på en hensigtsmæssig måde, hvilket både giver besparelser til energi i forbindelse med opvarmning og afkøling og godt indeklima.

Investering tjent hjem på mindre end 2 år
Netop indeklimaet kan give økonomiske gevinster for virksomheder. Ifølge Pawel Wargocki, lektor ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), kan et godt indeklima øge de ansattes produktivitet med helt op til 15 %. En produktivitetsforøgelse på bare 10 % vil udligne alle drifts- og installationsudgifter ifm. investeringen i et bedre indeklima. Det betyder, ifølge Wargocki, at virksomheder, der investerer i bedre indeklima via ventilationsanlæg og bedre byggematerialer, kan tjene deres investering ind på mindre end 2 år alene pga. de ansattes øgede produktivitet.

Både lejere og udlejere vil samme vej
Vedligeholdelsesfrie boliger med lave energi- og driftsomkostninger kommer også udlejere af ejendomme og deres lejere til gode.

Det er win-win for både udlejere og lejere, fordi lave driftsomkostninger gør det muligt for udlejerne at sætte en husleje, der både giver dem og lejerne mere for pengene, samtidig med at byggeriet opfylder lejernes krav til en god, sund og moderne bolig eller arbejdsplads.

---

Artiklen er bragt i ”Pulsen på bygge- & anlægsbranchen” nr.2 - en Børsen Særudgave af Bygge- & Anlægsavisen fra august 2013. Læs mere her