Linkedin RSS Svenska Norsk

Bæredygtighed bygges med mursten

03-02-2014DOWNLOAD BILLEDE

Europæiske arkitekter ser generelt mursten som det mest bæredygtige byggemateriale til facader. Det viser en ny international rapport, hvor 1600 arkitekter fra 8 europæiske lande har medvirket.

”Teglbranchen har i mange år arbejdet hårdt for at dokumentere og beskrive murstens mange fordele, når det gælder bæredygtigheds mere end 50 indikatorer ifølge de fælles europæiske normer. Derfor er det naturligvis glædeligt, at så mange arkitekter ude i verden anerkender den miljømæssige fornuft i at bygge med mursten”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.

Arkitekterne i rapporten kommer blandt andet fra Tyskland, Spanien, Italien, England og Frankrig. I Skandinavien ser man en lignende tendens blandt arkitekter, idet de foretrækker mursten fremfor andre facadematerialer i deres egen privatbolig.

Undersøgelser fra Lunds Tekniske Højskole viser, at cirka 2 ud af 3 skandinaviske arkitekter foretrækker selv at bo i murede teglhuse. Det skyldes blandt andet murstens holdbarhed og lille behov for vedligehold. – To væsentlige aspekter, når det gælder bæredygtighed på europæiske plan.

Topkarakterer til mursten
”Mursten ligger rigtigt flot i forhold til opfyldelse af mange indikatorer i de europæiske CEN- standarder for bæredygtighed”, fastslår Tommy Bisgaard, og fortsætter:

”Det er netop egenskaber som en holdbarhed på mindst 150 år for tegl og et minimalt behov for vedligehold, der er med til at placere mursten blandt de mest bæredygtige byggematerialer på markedet. Dertil kommer fordelen ved et rigtigt godt indeklima samt gode sociale forhold såsom arkitektonisk værdi og øget brandsikkerhed. Der er endvidere ingen behov eller risici ved deponering og over 95 % recirkulering af nedbrudt tegl. Dertil kommer en høj score for de økonomiske indikatorer for det murede byggeri med tegltag, herunder en meget høj gensalgsværdi.”

Den perfekte klimaskærm
Bæredygtighed handler også om at skabe fremtidssikre løsninger, der tager højde for ændrede klimaforhold. Klimaforskningen viser, at vejret i fremtiden byder på mere nedbør, flere skift mellem frost- og tøperioder og et generelt mere ekstremt klima med kraftigere storme. Dette stiller i fremtiden ekstra store krav til bygningers facader.

”Hvis man vil være på forkant med klimaforandringerne, er det afgørende at bygge solidt, så vind og vejr påvirker bygningen mindst muligt. Det indebærer også at bygge i tunge konstruktioner for bedre at kunne fastholde konstante temperaturer indendørs uden behov for dyr køling. Her må man se på både byggematerialet og de konstruktioner, det indgår i. Mursten er utroligt modstandsdygtigt overfor nedbør, fugt og temperaturskift. Det skyldes, at tegl har en naturlig evne til at optage og afgive fugt uden at skade murværket.

I teglbranchen fokuserer vi meget på at udvikle stærke murværkskonstruktioner, fx med EPS-søjler, der kan modstå den øgede belastning fra vinden og samtidig isolere muren effektivt”, fortæller Tommy Bisgaard.

Arkitektens vision bevares
Stærke bæredygtige løsninger kan sagtens kombineres med spændende arkitektur. Arkitekter har mange muligheder med tegl som facade- eller tagmateriale.

”Vi ser ofte, at arkitekter og teglværker samarbejder om at udvikle nye formater og farvespil, der passer til arkitekternes vision. - Det er meget givende og innovative samarbejder, som åbner den skattekiste af muligheder, som netop tegl, som en af byggeriets mindste og mest spændende byggesten, rummer. Arkitekten kan samtidig være sikker på, at når murstensfacaden står, bevarer den sit æstetiske udtryk for eftertiden. Den hverken ruster, skifter farve eller forvitrer, men får en flot patina med årene”, siger Tommy Bisgaard.

----

Denne artikel har været bragt i Bygge- & Anlægsavisens særtillæg om Byggematerialer, februar 2014.

Pressefoto: Colourbox.com