Linkedin RSS Svenska Norsk

Bæredygtigt byggeri på produktniveau

07-03-2013DOWNLOAD BILLEDE

Bæredygtigt byggeri på produktniveau tager først og fremmest udgangspunkt i miljøvaredeklarationer kaldet EPD (Environmental Product Declarations).

Som beskrevet i standarden ISO 14025 er det vigtigt for at kunne udføre en korrekt EPD, at man medregner hele livscyklusforløbet for et produkt. Man skal derfor benytte veldefinerede livscyklusanalyser kaldet LCA (Life Cycle Assessment).

En EPD bygger på en korrekt indregning af alle de indikatorer, der indgår i et produkts livscyklus og som ifølge reglerne skal medregnes.

En EPD skal give en kvantificeret og korrekt sammenstilling af de påvirkninger et givent produkt har i hele produktets levetid. Det er vigtigt, at en EPD giver informationer, der er i overensstemmelse med gældende normer, kan verificeres, er præcise og ikke giver anledning til misforståelse eller fejlinformation for et produkt og dets anvendelse.

Disse livscyklusfaser for en EPD omfatter:

- Råvarefremstilling & produktfremstilling frem til en fabriksport

- Distribution, transport og påvirkninger i projekterings- & byggeprocessen

- Alle påvirkninger i brugsfasen i hele bygningens levetid inklusiv alle forbrug og vedligehold

- Påvirkninger til genanvendelse og bortskaffelse ved en bygnings nedrivning

Når man indregner alle indikatorer for et traditionelt teglprodukt såsom en mursten eller en tegltagsten, vil man komme frem til, at tegl har et væsentligt og positivt bidrag til en bæredygtig udvikling og til et bæredygtigt byggeri, idet summen af alle indikatorer generelt er lav.

Det er vigtigt at pointere, at intet byggemateriale f.eks. er CO2-neutralt, ligesom ingen energiform heller er CO2-neutralt.

Pressefoto: Colourbox.com