Linkedin RSS Svenska Norsk

Bæredygtigt byggeri på bygningsniveau

05-03-2013DOWNLOAD BILLEDE

Bæredygtighed er nøje beskrevet i både ISO- og CEN-standarder.
På bygningsniveau opfattes bæredygtighed som et græsk tempel. Dvs., at alle understøttende tempelsøjler er intakte, så taget ikke falder ned.

Det samme gælder bæredygtigt byggeri – her skal alle indikatorer i hver ”søjle” (kaldet aspekter) tælles og må ikke give for negativt et bidrag, for at man kan anvende betegnelsen bæredygtigt byggeri.

Har man indregnet alle indikatorer i alle aspekter (”søjler”) og har fået et resultat, der ikke er for negativt, er bygningen bæredygtig.

Der er talrige eksempler på, at begrebet bæredygtighed bruges forkert. Eksempelvis betegnes lavenergihus, et lav CO2-emissionshus, et ”grønt” hus eller et ”high performance” hus ofte som bæredygtigt. I langt de fleste tilfælde er der dog slet ikke tale om et bæredygtigt hus.

I de eksisterende normer er definitionen på bæredygtigt byggeri, at man lever op til visse krav (opfyldelse af alle væsentlige og veldefinerede indikatorer) inden for følgende 3 områder:

- Miljømæssige aspekter
- Sociale aspekter
- Økonomiske aspekter

Anvender man ”tempelmodellen”, er der i forbindelse med bæredygtigt byggeri tale om 3 søjler til støtte af templets tag. Det er vigtigt, at man ikke udelader væsentlige indikatorer inden for hvert af de 3 aspekter.