Linkedin RSS Svenska Norsk

Bæredygtighed - sociale indikatorer

02-03-2013DOWNLOAD BILLEDE

De sociale indikatorer for bæredygtigt byggeri vedrører først og fremmest de påvirkninger, som man får i hele bygningens livscyklus for f.eks. indeklima, vandkvalitet samt sociale og kulturelle kvaliteter for:

- Hygro-thermal comfort (varme, kulde, træk og fugt)
- Indoor air quality (indeluftskvalitet)
- Ventilation (ventilation & luftskifte)
- Acoustic comfort (akustik, vibrationer & støj)
- Lighting comfort (lysforhold)
- Quality of drinking water (vandkvalitet)
- Outdoor conditions (sociale & kulturelle forhold)

Man får således en høj score for de sociale aspekter, hvis man har det perfekte indeklima, sundhed & sikkerhed, en god drikkevandskvalitet samt gode sociale & kulturelle muligheder i området, hvor man bor.

I det totale regnskab for bæredygtighed tæller de sociale aspekter ligeså meget som de miljømæssige og de økonomiske.

Det er kun de indeklimamæssige, sundheds- og tryghedsmæssige aspekter, der er direkte byggematerialerelaterede. I andre sociale indikatorer kan de arkitektoniske udtryksformer på ens bolig samt på nabokvarteret dog spille en stor rolle.

Mange nye satellitbyområder i udkanten af de store byer har dårlige sociale indikatorer, fordi de ikke har gode transportforbindelser, skoler, kultur- & fritidsmuligheder samt gode adgangsforhold for f.eks. kørestolsbrugere.

For danskere spiller indeklimaet en stor rolle. Man kan også blive syg eller direkte dø af et dårligt indeklima.

Tegls positive indvirkning på indeklimaet
Tegl afgiver ingen gasser eller kemikalier, såsom formaldehyd og har ingen lugt- eller allergigener. Der er heller ingen radioaktiv stråling, og det murede byggeri er med til at reducere radonstrålingen

Tegl dæmper vibrationer og lyde, holder på varmen om vinteren og holder boligen kølig om sommeren i modsætning til de lette konstruktioner, såsom trækonstruktioner

Murstenshuse kan uden skade for teglmuren ”ånde” og transportere en del af fugtigheden ud gennem muren, idet der ikke findes en membran (fugtspærre) i hulmuren, som f.eks. i træhuse. Man bor således ikke i en ”plastpose”.

Tegl kan uden problemer optage en stor mængde fugt inde fra boligen hurtigere end de fleste andre materialer. Tegl kan endvidere hurtigere end andre traditionelle byggeprodukter afgive fugten igen og spiller således en aktiv rolle i at holde luftfugtigheden nede i boligen. Dette minimerer risikoen for skimmelsvamp og skimmelsvampe kan heller ikke finde næring i tegl, der er rent uorganisk materiale fremstillet ud fra ler.

Teglmure tørrer også hurtigt ud efter en evt. vandskade, og teglet tager ikke skade af vand, idet tegl f.eks. også kan anvendes til fliser i haven.

Vedr. sundhed & sikkerhed må man ikke glemme brand. Der opstår desværre brand i flere tusind boliger hvert år i Danmark. Murstensmure begynder først at miste en væsentlig del af styrken ved en temperatur på over 400 grader celsius. Man ser heldigvis ofte ved store tagbrande, at teglmurene står tilbage og kan genanvendes igen, uden at dette kræver nedrivning af bygningen eller boligen. Det er en væsentlig del af sikkerheden, at man har tid til at komme ud af boligen, inden den i tilfælde af brand falder sammen. Tegl kan heller ikke brænde og giver ikke næring til en brand.

På grund af vægten og den store varmeakkumulering af en muret væg trænger varmen fra en brand ikke særlig hurtigt ind i muren, og murværk betragtes derfor som noget af det bedste med hensyn til at modstå brand. En anden fordel ved det murede hus med tegltag er, at teglet og mørtlen ikke afgiver giftige dampe ved brand, som tilfældet kan være med træhuse, der har fået en overfladebehandling – eksempelvis i form af imprægnering af træværket.

Pressefoto: Colourbox.com