Linkedin RSS Svenska Norsk

Hvem har ansvaret, hvis dit nye hus er usælgeligt og har skader?

21-10-2014DOWNLOAD BILLEDE

Undgå dyre byggemareridt. Overvejer du at bygge ny bolig, så husk at få styr på forsikringsforholdene omkring f.eks. bygningsskader og materialetyveri, før du går i gang. Tænk også i robuste materialer med lang holdbarhed og lavt vedligehold.

”Det kan være store summer, der er på spil, når der bygges nye boliger. Hvis noget går galt undervejs, kan det føre til økonomisk kaos for de involverede parter. Især hvis forsikringsforholdene ikke er på plads på det tidspunkt eller har alvorlige skader kan en ny bolig kan være vanskelig at sælge. Derfor bør man kontakte Byggeskadefonden eller sit forsikringsselskab og få rådgivning, inden man søsætter byggeprojektet”, forklarer Tommy Bisgaard, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk, der i mange år har beskæftiget sig med byggebranchens faldgruber.

Ikke alle har en byggeskadeforsikring

Siden 2008 har det været obligatorisk for professionelle bygherrer at tegne en byggeskadeforsikring, der dækker alvorlige byggeskader, der tydeligt er opstået som følge af fejl under opførelsen af byggeriet. Det kan f.eks. være sætningsrevner eller fugtskader, der har ført til store områder med skimmelsvamp.

En byggeskadeforsikring er dog ikke obligatorisk i alle tilfælde. Hvis boligejeren selv er bygherre og selv indgår aftaler med håndværkerne, er der tale om fagentrepriser, der ikke er underlagt kravet om byggeskadeforsikring. Her vil det ofte være egen husforsikring eller håndværkernes forsikring, der skal dække f.eks. tyveri af byggematerialer, men dette vil afhænge af de aftaler, som man har indgået med sine håndværkere.

Vælg de bedste materialer

Et af de problemer, Tommy Bisgaard ofte er stødt på, når det gælder byggeskader, er dårlig afdækning af byggematerialer samt manglende afdækning under opførelsen af en bygning. Typisk bliver materialer eller konstruktion våd, og fugt bygges derved direkte ind i boligen, hvilket kan gøre uoprettelig skade i konstruktionen, f.eks. ved råd eller skimmelsvamp.

Tommy Bisgaard anbefaler derfor, at man vælger mere holdbare materialer, der kan optage fugt og afgive den igen uden at tage skade og uden at skade den konstruktion, materialerne indgår i: ”Det danske vejr er fugtigt. En måde at mindske risikoen for byggeskader er derfor at vælge fugtsikre materialer, f.eks. mursten eller tagsten af tegl”, pointerer han.