Linkedin RSS Svenska Norsk

Indeklima og sygdom

04-03-2013DOWNLOAD BILLEDE

Et dårligt indeklima kan give sygdomme såsom:

- Hovedpine
- Træthed
- Koncentrationsbesvær
- Hukommelsessvigt
- Svimmelhed
- Øjenkløe - øjenkatar
- Tilstoppet næse
- Hæshed
- Rødme og brændende hud
- Høfeber & Astma
- Eksem
- KRÆFT

Det er derfor vigtigt at have et godt indeklima.

Det mener et klart flertal af danskerne, der efter beliggenhed og pris fastsætter indeklimaet som den tredje-vigtigste parameter for deres bolig.

Der er flere årsager til, at det er sundt og trygt at bo i et murstenshus med tegltag. For det første er der ingen allergigener.

Det handler også om alle faktorerne for et godt indeklima: Mursten har en god indflydelse på indendørstemperaturen på kolde og varme dage. Materialet kan ligeledes absorbere en del af luftforureningen i inde-luften, og det murede byggeri kan reducere fugten i boligen.

Det er også sundt i bredere forstand, fordi der i det murede byggeri er tale om miljøvenlige produkter, som hentes op fra naturens egne råvarer i undergrunden. Produkterne forurener hverken jorden, grundvandet eller indeklimaet. Materialerne har en sund livscyklus ikke mindst grundet den meget lange levetid og det lave behov for vedligehold.

Tryghed og sundhed er en stor del af et godt indeklima. Det gælder også forhold som brandsikkerhed, og her er det murede byggeri med tegltage langt sikrere sammenlignet med mange andre former for byggematerialer.

Pressefoto: Colourbox.com