Linkedin RSS Svenska Norsk

Det moderne hus er et fuldmuret passivhus

25-02-2013DOWNLOAD BILLEDE

Man behøver ikke være klimafrontkæmper for at vælge et passivhus. Det er snarere et spørgsmål om at bygge et moderne hus, der kombinerer gamle holdbare byggetraditioner med nye tekniske og bæredygtige energiløsninger, og dermed sikre sig, at de fremtidige energiregninger og vedligehold af huset bliver til at betale.

Det handler om at bygge i tegl; en lufttæt konstruktion med super god isolering, og brug af meget energieffektive vinduer og uden kuldebroer.

Bygger man efter passivhusstandarden, så kan rumopvarmningen klares med et meget lille varmeanlæg, hvor der typisk anvendes luftvarme og gulvvarme. Ofte er det en mikro-varmepumpe, som sørger for både rumopvarmning og produktion af varmt brugsvand, eventuelt sammen med et solvarmeanlæg.

Et passivhus (uden solceller og solvarme) har et totalt energiforbrug, der er ca.  25 % mindre end energirammen for et byggeri i Lavenergi 2015. Lyder det som en vidtløftig ambition? Måske... Men faktisk skal alle nye huse allerede i år 2020 have et energiforbrug på linje med et passivhus.

Passivhuskriterierne er udarbejdet af Passivhaus Institut i Tyskland, PHI, som er grundlægger af passivhuskonceptet.

Passivhuset opfylder følgende :
• Det totale årlige energibehov til rumopvarmning skal begrænses til maks 15 kWh/m2 indvendigt boligareal.
• Det totale årlige primære energiforbrug til varmt brugsvand, rumopvarmning/køling, ventilation, pumper, husholdningsstrøm, lys m.v. skal begrænses til årligt 120 kWh/m² indvendigt boligareal.
• Tætheden af husets klimaskærm må ikke overstige 0,6 h-1 ved en trykprøvning med 50 Pa.