Linkedin RSS Svenska Norsk

Kan opvarmes med stearinlys

25-02-2013DOWNLOAD BILLEDE

Det ekstremt lave varmetab i passivhuse betyder, at man næsten ikke har behov for opvarmning. I et typisk passivhus på 175 m2 har man brug for mellem 1.300-1.600 Watt, når det er koldest udenfor, hvilket i princippet kan klares med ca. 20 stearinlys.

Lavenergihuse i klasse 2015 og passivhuse er to typer huse, der bruger mindre energi end bygningsreglementet stiller som krav. Men et passivhus bruger mindre energi end et lavenergihus i klasse 2015. Et passivhus er en slags super lavenergihus, og har et totalt energiforbrug, der er ca. 25 % mindre end energirammen for et lavenergihus
i klasse 2015.

Dette er fire vigtige anbefalinger, som man skal stile efter, for at et byggeri kan certificeres som passivhus. Opfyldelsen skal eftervises med Passivhaus Projektierungs Paket, PHPP.

Man kan ikke direkte sammenligne energiberegninger foretaget i PHPP med det danske beregningsprogram Be10, fordi beregningsgrundlaget er forskelligt. Det årlige energiforbrug i passivhuse beregnes i forhold til indvendigt boligareal, mens Be10 benytter det udvendige mål på huset. Det primære energiforbrug opgøres også forskelligt i de to beregningsmodeller.

I byggeprojekter i Danmark kræver byggesagsbehandlere ofte, at der også ligger en energiberegning baseret på Be10. Heldigvis har nogle rådgivere sammen med Statens Byggeforskningsinstitut udviklet et konverteringsprogram, som med brugerens tilføjelser oversætter den ene beregning til den anden. 

Lavere varmeregning
En stor fordel ved at bygge et passivhus er den væsentligt mindre varmeregning. Og besparelsen bliver endog endnu større, hvis energipriserne som forventet stiger. En anden fordel er, at man ved at opfylde kravene til lavenergihus-klassen slipper for at tilslutte sig fjernvarme eller naturgas.

Isolering og elforbrug for et passivhus - Vejledende anbefalinger:
• U-værdi for vinduer < 0.85 W/m2K  (monteret vindue)
• U-værdier for vægge, lofter, gulve < 0.15 W/m2*k (typisk u < 0.1 W/m2K )
• Linietab ψ < 0.01 W/m2k (udvendige mål)
• Varmeveksler med ή ≥ 0.75 (tør virkningsgrad) samt elforbrug ≤ 0.4 Wh/m3 luftvolumen

Pressefoto: Colourbox.com