Linkedin RSS Svenska Norsk

Design og projektering

25-02-2013DOWNLOAD BILLEDE

I dag er flertallet af passivhuse opført som enfamiliehuse. Verdens første fuldmurede passivhus var dansk. Konceptet vinder frem inden for al slags byggeri: børnehaver, folkeskoler, kontorer, fabrikker m.v. For at holde på varmen er et passivhus så kompakt som overhovedet muligt. Hovedparten af passivhuse er derfor opført som 1½, 2 eller flerplanshuse.

Vinduer orienteres mod syd
Husets vinduer er primært orienteret mod syd for at udnytte den passive solvarme, der dog om sommeren kræver solafskærmning, fx i form af et bredt udhæng eller udvendige skodder, der kan reguleres.

Kravet til lufttæthed har også indvirkning på arkitekturen. Komplicerede former med mange detaljer, besværlige føringsveje for HVAC-systemer (klimasystemer) og elektriske installationer i konstruktionen, øger sandsynligheden for luftlækager.

Der er ikke specielle krav til materialevalget, men materialerne skal bidrage til konstruktioner, der holder på varmen og er velisolerende. Mursten er med deres evne til at lagre og regulere varmen særdeles velegnede i passivhuse.

Der kan integreres solenergi i arkitekturen. Det er fx muligt at få solfangere, der til forveksling ligner ovenlysvinduer. Arkitektur, materialer og konstruktioner i et passivhus skal sigte på at skabe meget lave U-værdier. Jo lavere U-værdi desto mindre varmetab. U-værdier måles i W/m2/K (watt pr. kvadratmeter pr. varmegrad) og beregnes ud fra de enkelte materialers varmeledningsevne og tykkelse, og hvordan de sættes sammen i bygningskonstruktioner. 

Energieffektive vinduer
Vinduerne med betegnelsen passivhusvinduer består af tre-lags- energiruder samt en ramme og karm med en meget høj isoleringsevne. Et monteret vindue har typisk en U-værdi på 0,85 W/m2/K eller lavere. Til sammenligning er minimumskravene i bygningsreglementet en U-værdi på 1,4 W/m2/K.

Vinduerne skal placeres optimalt i forhold til solen for at tilføre huset varme gennem vinduerne om vinteren og til dels også forår og efterår. Om sommeren skal de kunne afskærmes for solen, så der ikke bliver for varmt.