Linkedin RSS Svenska Norsk

Design af det tekniske energisystem

25-02-2013DOWNLOAD BILLEDE

Passivhusets lave energiforbrug betyder, at der ikke længere er behov for traditionelle varmeanlæg med radiatorer. I stedet foretages rumopvarmning normalt via en kombination af luftvarme og gulvvarme. Rumvarme og varmt vand leveres ofte af en såkaldt kompakt-unit, som rummer en mikro-varmepumpe, en varmtvandsbeholder samt ventilationsanlæg. Køling bliver en af fremtidens energislugere, idet få graders stigning i udendørstemperaturen vil øge behovet for køling markant.

Beboerne skal lære at styre energien
Mekanisk og naturlig ventilation kan via intelligente styringer optimere indeklimaet uden at bruge for meget el. I hvert tilfælde i teorien.

Beboeres adfærd kommer ofte på tværs af den automatiske styring, fx når vinduerne åbnes om vinteren, når solen står på, hvilket resulterer i, at dyr energi slipper ud. Ved at vælge mursten til de invendige vægge udnyttes teglets termiske masse, da varmen lagres i stenene. Det er først og fremmest beboernes individuelle adfærd, der bestemmer størrelsen af energiforbruget, og dermed, om passivhus-kriteriet kan opfyldes.

Nogle er gode til at indrette sig og bruger energisystemerne, som tiltænkt. Andre gør ikke, og derfor er udfordringen, at bygge og indrette energisystemerne, uden at det føles som en begrænsning af den personlige komfort.

Behovsrelateret styring
Moderne ventilations- og varmeanlæg styres ud fra en behovsrelateret strategi. Det betyder, at man ikke starter og stopper et anlæg ud fra et fast ugeprogram, men i forhold til fastsatte og målte komfortværdier hen over døgnet og ugen.

Styringen omfatter:
• Opvarmning
• Køling
• Ventilation
• Lysregulering
• Solafskærmning

Skal den automatiske styring fungere optimalt, er det vigtigt at sensorerne er placeret rigtigt og desuden er tilstrækkeligt fintfølende. Ellers vil styringen opleves som irriterende og mangelfuld af brugerne. Det kan tage lang tid at indregulere dem.
-Energihåndbogen