Linkedin RSS Svenska Norsk

Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 har skiftet navn til DANSKE TEGL

02-02-2017

Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 har skiftet navn til DANSKE TEGL. Samtidig har foreningen fået ny visuel identitet inspireret af de smukke nuancer af jordfarver, som vi kender fra danske teglprodukter.

Læs mere på den nye hjemmeside www.dansketegl.dk

Navneskiftet er et udtryk for den modernisering, der har fundet sted i foreningen såvel som på tegl- og mørtelværkerne. Vi har en lang tradition for at bygge med tegl i Danmark, men også inden for det murede byggeri går udviklingen stærkt. Vi er på vej mod nye tider, hvor bæredygtige løsninger, der formår at kombinere god totaløkonomi med høj æstetisk værdi kommer til at definere fremtiden. Det murede byggeri hører netop til blandt de smukkeste, mest holdbare og totaløkonomisk mest fordelagtige byggeformer, der findes. Derfor er det også et bæredygtigt valg.

 DANSKE TEGL repræsenterer stadig teglværker og producenter af mørtel og har som sit fornemste mål at fremme det murede byggeri til glæde for både arkitekter, bygherrer, brugere og ikke mindst vores samfund.