Linkedin RSS Svenska Norsk

Fakta

Bæredygtighed på produktniveau

På produktniveau tager man udgangspunkt i miljøvaredeklarationer kaldet EPD (Environmental Product Declarations). En EPD baseret på EN 15804 skal give en kvantificeret sammenstilling af de påvirkninger, et givent produkt har i hele produktets levetid.

Livscyklusfaser for en EPD:
• Råvarefremstilling og produktfremstilling frem til fabriksport
• Distribution, transport og påvirkninger i projekterings- og byggeprocessen
• Alle påvirkninger i brugsfasen i hele bygningens levetid inklusiv alle forbrug og vedligehold
• Genanvendelse og bortskaffelse ved en bygnings nedrivning

Danske tegl og mursten produceres på superliga-niveau

Teglværkerne i Danmark har de senere år gennemført en lang række energi- og effektivitetstiltag, som bringer branchen op i superligaen hvad angår bæredygtighed og produktivitet. Tegl og mursten produceres i dag med fuld udnyttelse af r ...

Læs mere

Tegl – sundt, smukt og bæredygtigt

Med produkter der er skabt af naturens rene byggematerialer, lavet af ild, luft, ler og vand og med en historik på flere tusinde år som byggemateriale, så ligger det også lige til højrebenet at vælge tegl, når det skal være bæredygtigt ...

Læs mere