Linkedin RSS Svenska Norsk

Fakta

Brænding og energiforbrug

Den eneste væsentlige miljøindikator for tegl i råvare- & produktionsfasen er energiforbruget til brænding af teglproduktet. Det er nødvendigt i langt de fleste tilfælde at brænde ved en temperatur over 1.000 grader for at sikre frostbestandigheden og den meget lange levetid af det færdigbrændte tegl.

I Danmark anvendes der til brændingen kun ca. 2.400 kJ pr. kg tegl. Heraf er ca. 10 % elektricitet. Brændslet er for over 95 %‘s vedkommende naturgas, der giver den laveste CO2 emission pr. energienhed af de fossile brændsler.

Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 har skiftet navn til DANSKE TEGL

Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 har skiftet navn til DANSKE TEGL. Samtidig har foreningen fået ny visuel identitet inspireret af de smukke nuancer af jordfarver, som vi kender fra danske teglprodukter. ...

Læs mere

Danske tegl og mursten produceres på superliga-niveau

Teglværkerne i Danmark har de senere år gennemført en lang række energi- og effektivitetstiltag, som bringer branchen op i superligaen hvad angår bæredygtighed og produktivitet. Tegl og mursten produceres i dag med fuld udnyttelse af r ...

Læs mere