Hvad koster en sandblæsning?

Inden man omfuger boligens murværk eller foretager en mere omfattende facaderenovering, sandblæser man ofte husets facade. En sandblæsning er forholdsvis billig og kan give facaden et flot udtryk. Til gengæld afhænger prisen af en række faktorer, som vi vil gennemgå i denne artikel.

Hvad afhænger prisen af?

Prisen på en sandblæsning afhænger af en række faktorer, herunder:

  • Antal kvadratmeter: antallet af kvadratmeter murværk som skal sandblæses vil i sagens natur være den største faktor for den endelige pris. Jo større areal som skal sandblæses, jo højere vil prisen også være. Omvendt vil et lavere areal som skal sandblæses også føre til en lavere pris på sandblæsningen.
  • Type sandblæsning: her kan man overordnet set vælge mellem tørblæsning eller vådblæsning. Vådblæsning anvendes typisk i byområder og er noget dyrere end tørblæsning. Du kan læse mere om de forskellige typer af sandblæsning på dk.
  • Højde på huset: hvis huset er over 6 meter højt, vil sandblæsningen kræve, at man lejer en lift eller lignende. Her skal du typisk regne med at lægge 2.000 DKK ekstra.
  • Om prisen skal inkludere afdækning af vinduer og døre: inden man går i gang med sandblæsningen, skal man afdække vinduer og døre, så de ikke bliver beskadiget under sandblæsningen. Det kan man enten få sandblæsningsfirmaet til at foretage, eller man kan selv gøre det. Hvis man selv gør det, vil prisen være lavere.
  • Landsdel: mange sandblæsningsfirmaer hører til i Jylland. Hvis du derfor bor på Sjælland, skal du forvente et ekstra kørselstillæg samt billet for overkørsel af Øresundsbroen.

Hvad koster en sandblæsning?

Som du måske kan læse af ovenstående, er der mange faktorer der spiller ind i den endelige pris. Derfor er det også svært at give et entydigt svar på kvadratmeterprisen for en sandblæsning. Generelt vil prisen dog ligge mellem 40 kroner og 60 kroner inklusive moms.

Hvad koster en sandblæsning?
Rul til toppen