Sådan kommer du af med dine algeproblemer

Alger kan være en stor irritation, og de kan være svære at slippe af med. I dette blogindlæg vil vi diskutere, hvad alger er, hvorfor de opstår, og hvordan du kan slippe af med dem. Vi vil også give nogle tips til, hvordan du kan forhindre, at der opstår alger i første omgang!

Om alger

Alger er en type vandplanter, der dannes i vandområder som f.eks. damme, søer og vandløb. De varierer fra mikroskopiske til store makroskopiske størrelser og kan være grønne, blågrønne eller endda brune. Selv om de kan se grimme ud, er de faktisk ret gavnlige, da de tilfører ilt til det omgivende miljø, hjælper med at forhindre erosion og giver føde til fisk og andre vandlevende organismer.

Hvorfor forekommer alger?

Der dannes alger, når der er et overskud af næringsstoffer i vandet – typisk fosfor, kvælstof eller begge dele – som ofte findes i gødning og afstrømning fra landbrugsjord. Når disse stoffer kommer ud i vandområderne, skaber de ideelle betingelser for, at alger kan trives. Varme temperaturer og masser af sollys bidrager også til væksten af alger: Alger er en type vandplanter, der dannes i vandområder som f.eks. damme, søer og vandløb. De varierer fra mikroskopiske til store makroskopiske størrelser og kan være grønne, blågrønne eller endda brune. Selv om de kan se grimme ud, er de faktisk ret gavnlige, da de tilfører ilt til det omgivende miljø, hjælper med at forhindre erosion og giver føde til fisk og andre vandlevende organismer.

Hvorfor forekommer alger?

Der dannes alger, når der er et overskud af næringsstoffer i vandet – typisk fosfor, kvælstof eller begge dele – som ofte findes i gødning og afstrømning fra landbrugsjord. Når disse stoffer kommer ud i vandområderne, skaber de ideelle betingelser for, at alger kan trives. Varme temperaturer og masser af sollys bidrager også til væksten af alger.

Hvordan kan jeg slippe af med alger?

Alt efter hvor alvorlig situationen er, er der et par forskellige måder at komme af med alger på. Den første er at rense vandområdet manuelt ved at fjerne alle store klumper eller algemåtter af alger. Dette kan være arbejdskrævende og tidskrævende, men det kan være din eneste mulighed, hvis du ønsker at fjerne problemet fuldstændigt. Du kan også indsætte visse fiskearter, som vil æde nogle af algerne – karper eller koi er almindeligt anvendt til dette formål. Endelig kan du bruge kemiske behandlinger til at dræbe de resterende alger og hjælpe med at holde dem under kontrol. Du kan også få hjælp udefra til at fjerne alger. Mørup algerens udfører grundig algebehandling.

Hvordan forhindrer jeg, at der overhovedet dannes alger?

Der er flere trin, du kan gøre for at forhindre, at der overhovedet dannes alger. For det første skal du sørge for at forvalte dine vandområder korrekt – det omfatter regelmæssig testning af kvælstof- og fosforniveauet, opretholdelse af korrekt pH-værdi og sikring af tilstrækkelig cirkulation. Du bør også begrænse næringsstofudstrømning fra gødning eller dyreaffald, hvis det er muligt, da dette kan føre til algeopblomstring. Endelig bør du overveje at indføre fisk, der spiser alger – f.eks. karper eller koi – i dit vandområde.

Sådan kommer du af med dine algeproblemer
Rul til toppen